ŚCIANY OSŁONOWE PRZY HALI PRODUKCYJNEJ W ANTONINKU

W listopadzie wraz z pracownią Architektula Urszuli Błochowiak opracowaliśmy dokumentację projektu budowlanego i wykonawczego ścian osłonowych przy hali produkcyjnej zakładu Volkswagen w Antoninku. Ściany mają zapewnić odpowiednią ochronę procesów technologicznych przeładunku od czynników atmosferycznych. Głównym wyzwaniem projektowym był fakt występowania licznych sieci infrastrukturalnych przebiegających pod miejscem budowy i – co się z tym wiąże – konieczność zaprojektowania fundamentów w ten sposób, aby budowle mogły być wykonane bez przekładania istniejącej infrastruktury.