PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU PRZY ULICY ŻMUDZKIEJ W POZNANIU

W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy pozwolenie na przebudowę i rozbudowę domu usytuowanego przy ul.Żmudzkiej w Poznaniu. Nasz projekt obejmuje całkowitą metamorfozę istniejącego budynku – zmianę układu funkcjonalnego parteru [powiększenie salonu, zaprojektowanie otwartej kuchni], dobudowę wiaty i wreszcie – gruntowną przebudowę elewacji [w tym termomodernizację i zmianę rozmieszenia okien]. 
Nasza praca polegała również na przeprowadzeniu w imieniu inwestora szeregu procedur administracyjnych: od uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, przez uzgodnienia z gestorami sieci [ kolizje] i konserwatorem zabytków [strefa ochrony układu urbanistycznego Sołacza] aż po uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Zdjęcia sprzed przebudowy oraz większą ilość wizualizacji można zobaczyć pod tym adresem -LINK