ANALIZA CHŁONNOŚCI TERENU NA STAROŁĘCE

Opracowanie służyło głównie oszacowaniu możliwej do uzyskania powierzchni użytkowej, a więc ocenie ekonomiki inwestycji. Ze względu na dużą ilość zmiennych, nie da sie tego tego szacunku wykonać tylko przy pomocy kalkulatora czy wskaźników intensywności zabudowy. Trzeba narysować kilka wariantów, po czym wybrać ten najbardziej optymalny pod względem możliwości kształtowania funkcji i parametrów inwestycyjnych.

A co trzeba wziąć pod uwagę w analizie ? Przede wszystkim przepisy techniczno budowlane : wymagania dotyczące nasłonecznienia, przesłaniania, ochrony ppoż, liczby miejsc postojowych w korelacji czynnikami kluczowymi jak funkcjonalność zabudowy, strukturą wielkościową lokali i parametrami typowo urbanistycznymi: wysokością zabudowy , długością elewacji itp Pamiętać musimy nie tylko o naszej Inwestycji, ale także o potencjalnych sąsiadach.

Być może w docelowym projekcie budynki usytuowane będą inaczej, być może będą miały inny kształt i formę, podział mieszkań. Ale wiemy już jakiego PUMu sie spodziewać i o co wnioskować w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy.

Prezentowana zabudowa wielorodzinna planowana jest na poznańskiej Starołęce. Obecnie trwają prace nad uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy, ustalenia z gestorami sieci i zarządcami dróg.