Hala magazynowa Nivea w Poznaniu

projekt przebudowy hali magazynowej

PRZEBUDOWA [TERMOMODERNIZACJA I ZMIANA WARUNKÓW PPOŻ] HALI MAGAZYNOWEJ;
PROJEKT BUDOWLANY, WYKONAWCZY WYKONANY W ZESPOLE CONSULTOR SP ZOO; JOANNA KAPTURCZAK,
MICHAŁ KAPTURCZAK, RADOSŁAW BYCZKOWSKI; POW. UŻYTKOWA: 5500 m2 PROJEKT: 2010 REALIZACJA : 2011