BUDYNEK HANDLOWY WE WRZEŚNI

Pod koniec 2021 roku we Wrześni otwarto budynek handlowy Aldi wykonany wg projektu naszego autorstwa. Wyzwania projektowe? Jak zwykle napięte terminy, konieczność uzyskania decyzji o WZ dopuszczającej zbliżenie zabudowy do drogi krajowej i połączenie zapisów WZ z obowiązującym na części terenu Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Więcej zdjęć już niebawem w dziale „projekty”.